مرامنامه موسسه حقوقی جهان تراز اهورا

سپاس خداوندگاریست که عزت و ذلت بندگان به خواست اوست.

مدیریت موسسه حقوقی جهان تراز اهورا با سابقه فعالیت در انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران به عنوان کارشناس رتبه بندی به انضمام  تجربه ۱۵ ساله فعالیت در قالب موسسه حقوقی با اگاهی از قوانین و مقررات مرتبطه و اطلاع از شرایط و مشکلات جامعه پیمانکاران کشور مرامنامه خود را اعلام میدارد.

👈 خط مشی حاکم بر خدمات موسسه مطابق با اخرین قوانین و ضوابط نهادها، سازمان ها و انجمن های حقوقی کشور میباشد. 

👈 ارائه زمان بندی مناسب و حقیقی جهت برنامه ریزی پیمانکاران و مشاوران محترم متناسب با نوع خدمت. 

👈 پیگیری قوانین و مقررات به روز شده و ارائه راهکار اجرایی مناسب جهت کاهش تلفات منابع. 

👈 ارائه گزارش مستند از مراحل روند پرونده و پذیرش مسئولیت تا انتهای خدمت . 

👈 مشاوره صحیح حقوقی در واگذاری و انتقال شرکت های رتبه دار.

👈 مشاوره حقوقی رایگان ،قبل از شروع و بعد از پایان همکاری.

به مشاوره نیاز دارید؟ تماس بگیرید

چنانچه به مشاوره نیاز داشتید در هر ساعت از روز تیم پشتیبانی موسسه حقوقی جهان تراز اهورا برای پاسخ دهی به سوالات شما آماده اند.

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields